Pro seniory

Celoživotní vzdělávání, univerzity třetího věku, trénování paměti a řada dalších organizací...

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

KLAS KLUB AKTIVNÍCH SENIORŮ® – program, rozčleněný do čtyř částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat v samostatnosti a soběstačnosti, s přihlédnutím k individuálním podmínkám každého účastníka. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychogygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek. Program je založen na bázi opakovaných setkání s popsanou strukturou, setkání trvá 2–3 hod. Setkávání nabízí prostor pro navázání nových vztahů, vzájemné sdílení a podporu.

Okružní 5298, 760 05 Zlín
tel.: 732 376 193
e-mail: veronika.holikova@cpr-zlin.cz

Knihovna Františka Bartoše Zlín – Virtuální univerzita třetího věku (VU3V)

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze Vás zvou na přednášky Virtuální Univerzity třetího věku.

Senior Point Zlín

Poskytuje kompletní informační servis o službách a programech pro seniory ve Zlíně a okolí. Umožňuje posezení v příjemném prostředí, zapůjčení stolních her na místě. Zprostředkovává odborné poradenství, pořádá akce (přednášky, besedy, kurzy), rozesílá zájemcům elektronické informační zpravodaje. Nabízí možnost využití internetu pro veřejnost a domácí knihovničky, přečtení denního tisku a časopisů různých žánrů.

Kurzy trénování paměti, cvičení pro seniory (na židlích i karimatkách), zdravotnické přednášky, osvětové přednášky, kurzy digitální techniky (dle možností).

Zlínský klub 204, tř. T. Bati 204, 760 01 Zlín
tel.: 739 522 801
e-mail: zlin@seniorpointy.cz
Web: senior-point-zlin.cz
Facebook: Senior Point Zlín

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Univerzita třetího věku

Univerzita třetího věku (U3V) je program neprofesního celoživotního vzdělávání určený pro seniory. Přihlásit se mohou zájemci, kteří dosáhli věku potřebného pro přiznání starobního důchodu, a občané v invalidním důchodu, kteří se mohou stát posluchači U3V bez ohledu na věkovou hranici. Ostatní zájemci ve věku 50+ mohou požádat o individuální posouzení své účasti na tomto vzdělávání.

nám T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín (rektorát)
tel: 576 032 033, 724 646 744
e-mail: u3v@utb.cz

Zajímavé odkazy

www.e-senior.cz – Univerzita třetího věku, virtuální U3V

www.penzista.net – vzdělávání seniorů

www.au3v.vutbr.cz – Asociace univerzit třetího věku

www.helpnet.cz – přehled univerzit třetího věku v ČR

www.nadacnifondklausovych.cz – Projekt Senioři komunikují

www.rodina-finance.cz – článek se zajímavými informacemi o vzdělávání seniorů

www.trenovanipameti.cz – Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

www.mneme.cz – pamět a kreativita

www.mozkocvicna.cz – trénování paměti

www.senior-help.cz – trénování paměti