Pro rodiče a nastávající rodiče

Organizace, které nabízí vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.​

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

Organizace nabízí osvětovou činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih a nosičů atd.), aktivity pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další) a další aktivity, (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity pro děti apod.).

Ve spolupráci s Nadačním fondem Credo: Manželské večery, Kurzy rozvoje osobnosti pro ženy ROSE aj.

Okružní 5298, 760 05 Zlín
tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

CREDO CZ – nadační fond

Manželské večery (ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín z.s.), Kurzy rozvoje osobnosti pro ženy ROSE aj.

třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
e-mail: info@credonadacnifond.cz

STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte.

Poradkyně navštěvují pravidelně dítě v jeho domácím prostředí a pomáhají při jeho vývoji, dávají praktické i odborné rady, doporučí kontakty na odborníky (pokud jsou potřeba).

Rodičům nabízí také vzdělávací semináře, setkání rodin a další aktivity. 

Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky
tel.: 739 777 729
e-mail: ranapece.zlin@volny.cz
web: www.ranapecezlin.cz

 

Dětské centrum VLNKA z.s.

Těhotenský kurz pro nastávající rodiče zahrnuje komplexní přípravu k porodu a praktický nácvik péče o novorozence.

Středová 5668, 760 05 Zlín
tel.: 737 501 502
e-mail: info@dcvlnka.cz

Doteková terapie

Vzdělávání v oblasti psychosomatiky.

e-mail: info@dotekovaterapie.cz

Kamarád Nenuda z.s.

Jednorázové i pravidelné aktivity – kurzy, přednášky, besedy.

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
tel.: 777 779 027
e-mail: kamarad@nenuda.eu

Více informací na stránkách Nadačního fondu Credo.

Jsme iniciativa pro kvalitní život mužů. Posláním LOMu je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
e-mail: info@ilom.cz

NEKKY baby club 

Vzdělávání pro rodiče, programy pro těhotné maminky.

Centrum I – Městské lázně, Hradská 888, 760 01 Zlín
tel.: 577 599 933, 736 520 409
e-mail: info@nekky.cz

Centrum II – Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín
tel.: 736 520 494

Zkola.cz

Portál o vzdělávání ve Zlínském kraji.

Úsměv mámy, z.s.

Spolek podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Úsměv mámy se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči.