Pro rodiče a nastávající rodiče

Organizace, které nabízí vzdělávání v oblasti rodinného života. Kurzy pro nastávající rodiče, posilování rodičovských kompetencí atd.​

Centrum pro rodinu Zlín z. s.

Organizace nabízí osvětovou činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih a nosičů atd.), aktivity pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další) a další aktivity, (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity pro děti apod.).

Ve spolupráci s Nadačním fondem Credo: Manželské večery, Kurzy rozvoje osobnosti pro ženy ROSE aj.

Okružní 5298, 760 05 Zlín
tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

CREDO CZ – nadační fond

Manželské večery (ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín z.s.), Kurzy rozvoje osobnosti pro ženy ROSE aj.

třída Tomáše Bati 2132, 760 01 Zlín
e-mail: info@credonadacnifond.cz

STŘEDISKO RANÉ PÉČE EDUCO ZLÍN z. s.

Středisko rané péče EDUCO Zlín z. s. poskytuje odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let věku dítěte.

Poradkyně navštěvují pravidelně dítě v jeho domácím prostředí a pomáhají při jeho vývoji, dávají praktické i odborné rady, doporučí kontakty na odborníky (pokud jsou potřeba).

Rodičům nabízí také vzdělávací semináře, setkání rodin a další aktivity. 

Chlumská 453, 763 02 Zlín – Louky
tel.: 739 777 729
e-mail: ranapece.zlin@volny.cz
web: www.ranapecezlin.cz

Dětské centrum VLNKA z.s.

Těhotenský kurz pro nastávající rodiče zahrnuje komplexní přípravu k porodu a praktický nácvik péče o novorozence.

Středová 5668, 760 05 Zlín
tel.: 737 501 502
e-mail: info@dcvlnka.cz

Doteková terapie

Vzdělávání v oblasti psychosomatiky.

e-mail: info@dotekovaterapie.cz

Kamarád Nenuda z.s.

Jednorázové i pravidelné aktivity – kurzy, přednášky, besedy.

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
tel.: 777 779 027
e-mail: kamarad@nenuda.eu

Více informací na stránkách Nadačního fondu Credo.

Jsme iniciativa pro kvalitní život mužů. Posláním LOMu je podporovat aktivní přístup mužů k osobnímu rozvoji a zdraví, k zodpovědnému partnerství a k rodičovství, k profesní seberealizaci. Nabízí mužům poradenství, kurzy a outdoorové akce.

U Průhonu 40, 170 00 Praha 7
e-mail: info@ilom.cz

NEKKY baby club 

Vzdělávání pro rodiče, programy pro těhotné maminky.

Centrum I – Městské lázně, Hradská 888, 760 01 Zlín
tel.: 577 599 933, 736 520 409
e-mail: info@nekky.cz

Centrum II – Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín
tel.: 736 520 494

Zkola.cz

Portál o vzdělávání ve Zlínském kraji.

Úsměv mámy, z.s.

Spolek podporuje šťastné mateřství a ženy, kterým do života vstoupily psychické obtíže v těhotenství nebo v období po porodu. Ačkoliv se v zahraniční jedná o aktuální téma, v ČR je zatím spíše okrajové. Úsměv mámy se věnuje osvětovým aktivitám, organizuje svépomocné podpůrné skupiny v různých městech, propojuje ženy se zkušeností a snaží se vyjednávat o lepší systémové péči.

ENDOTALKS

Endo Talks CZ, z.s. je první českou pacientskou organizací zaměřenou na endometriózu. Endometrióza je nezhoubné chronické onemocnění, přičemž nejčastějším příznakem je bolestivá až paralyzující menstruace, cyklické bolesti, neplodnost a další – často je označována jako nemoc chameleon, protože může mít nespočetné množství různých příznaků, které bývají často velmi individuální v závislosti na tom, kde se zrovna nemoc usídlila. Její příčiny nejsou známé a léčba, která by vedla ke 100% vyléčení, dosud neexistuje.

Aktivity:
EndoTalks CZ podporuje pacientky na jejich cestě s endometriózou díky programům jako Endokeckování a Podpůrných skupin, poskytuje informace, šíří osvětu, propojuje odborníky mezi sebou a také pacientky s odborníky, zabývá se i advokační činností.

Email: zeptejse@endotalks.cz
Web: https://endotalks.cz/
https://www.facebook.com/endotalks.cz
https://www.instagram.com/endotalks.cz/
https://www.linkedin.com/company/endotalks-cz/