Pro rodiny s dětmi

Rodinná či mateřská centra, střediska volného času, domy mládeže, a další...

Baby club NEKKY

Baby club NEKKY ve Zlíně od roku 1993 pomáhá rodičům učit své děti objevovat svět na suchu i ve vodě.

Centrum I, Městské lázně, Hradská 888, 760 01 Zlín
Centrum II, Valachův Žleb 5371, 760 05 Zlín
tel.: 577 599 933, 736 520 409, 736 520 494
e-mail: info@nekky.cz

Brick Zlín, z. s.

Jedná se o vzdělávací centrum zaměřené na „edutainment“ vzdělávání. Spojují hru („entertainment“) a vzdělávání („education“) prostřednictvím LEGO® kostek a promyšlené metodiky Brick by Brick.

Soudní ul. 1, Zlínský zámek, Zlín
tel: 731 801 492, 774 716 993
e-mail: zlin@brickbybrick.cz

Centrum pro rodinu Zlín z.s.

Organizace nabízí osvětovou činnost (příprava mladých lidí na manželství, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče, preventivní programy pro děti a mládež, půjčování knih a nosičů atd.), aktivity pro společné trávení volného času rodičů s dětmi (kluby maminek, víkendové a prázdninové pobyty, jednorázové akce, aktivity rodičů s dětmi a další) a další aktivity, (poradenské služby, klub aktivních seniorů, prázdninové aktivity pro děti apod.).

Okružní 5298, 760 05 Zlín
tel.: 732 376 193
e-mail: cpr@cpr-zlin.cz

Dětské centrum Vlnka

Mezi hlavní aktivity patří pořádání kurzů plavání kojenců a batolat, cvičení dětí, hlídání dětí.

Středová 5668, 760 05 Zlín
tel.: +420 737 501 502
e-mail: info@dcvlnka.cz

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace

Školské zařízení, zřizováno Statutárním městem Zlín, jehož hlavní náplní je poskytovat zájmové vzdělávání ve volném čase dětem, mládeži i dospělým zájemcům z celého Zlína a okolí.

http://www.ddmastra.cz/kontakty

Kamarád-Nenuda z. s.

Rodinné centrum Kamarád-Nenuda nabízí mnoho jednorázových i pravidelných aktivit – kurzy, přednášky, besedy.

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
tel.: 777 779 027
e-mail: kamarad@nenuda.eu

Salesiánský klub mládeže Zlín

Provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s názvem Klub dětí a mládeže na Jižních Svazích. Je určeno dětem a mládeži od 11 do 26 let. Nabízí odborné poradenství a pomoc v obtížných životních situacích podle osobních potřeb klienta. Pořádá Nealkopátky pro mládež a prázdninové tábory (pro děti i mládež). Vychovává a vzdělává dobrovolníky. Na to navazují aktivity pro dospělé, zejména Klub rodičů s dětmi do 6 let.

Okružní 5430, 760 05 Zlín
tel: 577 243 009
e-mail: saleklub@skmzlin.cz

T klub – nízkoprahové kluby

Poskytuje dětem a mládeži prostor pro uskutečnění pozitivních změn v jejich životě, informace, odbornou pomoc podporu na základě dobrovolnosti, individuálních potřeb a partnerského přístupu.

T klub, středisko pro děti 9–12 let, Pod Stráněmi 2505, Zlín
T klub, středisko pro mládež 13–21 let, Divadelní 3242, Zlín
tel.: 739 309 419
e.mail: putalova@unko.cz