Průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně

Katalog poskytovatelů sociálních služeb – průvodce sociálními (a souvisejícími) službami ve Zlíně

Aktualizovaný rejstřík poskytovatelů sociálních služeb.

Na rejstřík organizací a zařízení v oblasti sociálních a souvisejících služeb navazují – na základě poptávky
a potřeb občanů – i vybrané důležité komerční aktivity (firmy vyrábějící pomůcky pro osoby se
zdravotním postižením, jídelny, personální agentury, ubytovny, sociální podniky, dobročinné obchůdky
a dílny pro osoby se zdravotním postižením.