Pro seniory

Rukodělné kurzy, tvoření, besedy a setkání s vrstevníky, program náhradních babiček a další…

Centrum pro rodinu Zlín, z.s. | Klub aktivních seniorů KLAS

Setkání probíhají v sále Centra pro rodinu Zlín z. s., 1× za dva týdny, vždy v pátek 9.00–11.00 hod.

Program je rozčleněný do čtyř částí, které ve svém komplexu napomáhají seniory udržovat v samostatnosti a soběstačnosti, s přihlédnutím k individuálním podmínkám každého účastníka. Trénuje se paměť, motorika, nacvičují se různé nové kompetence a prohlubují stávající možnosti, včetně psychohygieny nebo přímo duchovních (morálních) otázek.

Okružní 5298, 760 05 Zlín
tel.: 732 376 193
email: veronika.holikova@cpr-zlin.cz

Filmový klub seniorů Zlín

Filmový klub seniorů (FKS) vznikl ve Velkém kině 27. února 2001 a od roku 2004 úspěšně fungoval i v kině Květen v Malenovicích. Už od samého začátku se stal mezi diváky velmi oblíbený, proto byly projekce v rámci tohoto klubu od roku 2008 rozšířeny i do Multikina Golden Apple Cinema.

Cena vstupenky je 90 Kč na 2D film.

V multikině Golden Apple Cinema promítáme filmy v rámci FKS vždy ve středu v 10:00 a ve 14:00 hodin. Pravidelným divákům Filmového klubu seniorů nabízíme !!! VĚRNOSTNÍ BONUS !!! → Po předložení 9 vstupenek (s cenou 80 Kč nebo 90 Kč) na 9 různých filmových představení FKS od 1. ledna 2023 obdržíte 10. vstupenku ZDARMA.

V multikině Golden Apple Cinema poskytujeme slevy seniorům i na běžná filmová představení
(sleva ze vstupenky je 30,-, tzn. běžný film za 199 Kč).

tel.: 571 817 255

Klub MENTEPURA | Cvičení pro zdraví | Cvičení nejen na židli 60+

“Kdo je ve třiceti nepružný a bez nálady, vypadá staře,
kdo v šedesáti (a více) působí ohebně, pružně a v pohodě, vypadá mladě!”

Klub MENTEPURA nabízí cvičení pro ženy a muže všech věkových kategorií. Jedná se o cvičení, které vychází z různých pohybových metod a systémů, které se vzájemně doplňují.

Více informací:
Ing. Zdenka Kymlová
tel.: 775 760 802
e-amil: z.kymlova@seznam.cz

Magistrát města Zlín, Odbor sociálních věcí | Kluby seniorů na Zlínsku

Kluby jsou určeny pro seniory a jejich aktivity (přednášky, besedy, vzdělávání, společenské kontakty, zájezdy, kulturní akce aj.) vždy podle konkrétních zájmů členů.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína
Bc. Soňa Moravcová
tel. 577 630 822

Seznam klubů:
Broučkova, Jaroslavice, Jižní Svahy, Klečůvka, Kostelec, Kudlov, Kvítková, Kvítková – Klub učitelů a jejich přátel, Lhotka-Chlum, Lužkovice, Malenovice, Mokrá, Podhoří, Příluky, Štefániková, Štípa, U Majáku, Velíková

Senior Point Zlín

Poskytuje kompletní informační servis o službách a programech pro seniory ve Zlíně a okolí. Umožňuje posezení v příjemném prostředí, zapůjčení stolních her na místě. Zprostředkovává odborné poradenství, pořádá akce (přednášky, besedy, kurzy), rozesílá zájemcům elektronické informační zpravodaje. Nabízí možnost využití internetu pro veřejnost a domácí knihovničky, přečtení denního tisku a časopisů různých žánrů.

Zlínský klub 204, tř. T. Bati 204, 760 01 Zlín
tel.: 739 522 801
email: zlin@seniorpointy.cz
web: senior-point-zlin.cz
facebook: Senior Point Zlín

TJ Sokol Zlín pro seniorky

Pondělí, čtvrtek, 8.45–9.45 hod., velký sál zlínské sokolovny

Cvičitelka: Zdena Blažková, Jiřina Winklerová
tel.: 577 432 956
mob.: 777 610 562
e-mail: tjsokol.zl@volny.cz