SETKÁNÍ UNIE PEČUJÍCÍCH – 23. května 2022 v 13-15 h

Podpůrné setkání.
Vede Zdenka Černá, Unie pečujících.  
Mezigenerační aktivita.