SBĚR EXPONÁTŮ NA SRPNOVOU VÝSTAVKU ZVONKY ZVONÍ – červenec 2023

Můžete se spolupodílet na výstavce Zvonky zvoní a zapůjčit nám
zvonky, zvonečky různých velikostí a typů, případně další
předměty s touto tématikou. Děkujeme.
Mezigenerační aktivita.