Veškeré informace o náhradní rodinné péči, adopci, sdružení pěstounských rodin nebo SOS dětských vesniček a další…

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o. | Centrum náhradní rodinné péče

Posláním Centra náhradní rodinné péče je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.

U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
tel.: 577 012 671
mob.: 775 760 798, 775 760 799, 771 219 150
e-mail: cnrp@centrum-poradenstvi.cz

DOMINO cz, o. p. s. | Náhradní rodinná péče

Posláním organizace v oblasti rodinné péče je systematická, komplexní a dlouhodobá podpora a rozvoj náhradní péče (rodinné i výchovné), posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny). Klientům je nabízena komplexní nabídka služeb (odborné poradenství, rady při řešení běžných záležitostí i obtížných životních situací, odlehčovací služby, pravidelná setkávání apod.). Organizace se zaměřuje nejen na podporu stávajících náhradních rodin, ale i osvětu v této oblasti a propagaci náhradní péče.

Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
tel.: 577 218 708, 577 211 809
e-mail: info@idomino.eu

Magistrát města Zlína, Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín)
tel: 577 630 839
e-mail: mariesemelova@zlin.eu

STROP o.p.s. | Pracoviště pro náhradní rodinnou péči

Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí může organizace uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče.

Dlouhá 2699, 760 01 Zlín
e-mail: nrp@strop-zlin.cz