MATEŘÍDOUŠEK – PODPŮRNÁ SETKÁVÁNÍ – 11. a 25. listopadu v 10-12 h

Setkání v rámci MC Mateřídoušek, přihlášky předem facebookového profilu Mateřské centrum Mateřídoušek Zlín.
Setkání 25. listopadu 2021 se odkládá na příznivější dobu. Děkujeme za pochopení.