Akce Family Pointu

2021

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“
Seneca

od 4. 1. 2021 bezkontaktní provoz


ONLINE AKTIVITY

Fotografická soutěž Jarní radost
Jarní online prázdniny
Virtuální výstavka - Zimní radost


Na co se můžete těšit

Akce, které proběhly

Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, může také rodičům uložit povinnost využit pomoc odborného poradenského zařízení.
Pro zajištění dětí ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Účastní se a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci u nezletilých dětí a jejich rodičů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení, spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon ústavní výchovy ústavy, pro výkon vazby a výkon trestu.
Poskytují komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem práce, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Kontaktní informace:
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín)
Tel: 577 630 839
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

akt. 4. 2. 2021 (im)

Posláním Centra náhradní rodinné péče je posilování hodnot rodiny s dítětem v náhradní rodinné péči a spoluvytváření podmínek pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách a jejich možný návrat do biologické rodiny.

Cíle služby
- napomáhat rodině v období přijetí dítěte do náhradní rodiny a v jiných obtížných či krizových situacích
- přispívat k všestrannému rozvoji dětí v náhradní rodině a posilovat jejich zdravé sebepojetí
- zachovávat, rozvíjet a podporovat původní rodinné vazby dítěte s předpokladem možného návratu do biologické rodiny (pokud je toto pro dítě a jeho vývoj bezpečné)
- rozvíjet schopnosti, dovednosti a odbornost náhradních rodičů v péči o dítě, vytváření prostoru pro rozvoj klienta v jeho kompetencích při výkonu náhradní rodinné péče

Více na stránkách centra.

Kontaktní údaje:
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p. o.
U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
Telefon: 577 012 671 
Mobil: 775 760 798, 775 760 799, 771 219 150
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


akt. 4. 2. 2021

Nabídka služeb pro pěstouny:
- vzdělávání pěstounů
- poradenství, doprovázení, terapie
- uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
- videotrénink interakcí

Kontaktní informace:
Adresa: Pod Stráněmi 2505
Telefon: 733 531 350, 577 434 428
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://www.unko.cz/pestouni/sluzby-pestounum/
 
akt. 4. 2. 2021 (im)

Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí může organizace uzavírat s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče. 

Dále nabízí sociálně-právní a psychologické poradenství zejména v těchto oblastech:
- rozhodování o přijetí dítěte, pro které byli pěstouni vybráni
- proces přijímání dítěte (přijímání dítěte z ústavního zařízení nebo z pěstounské péče na přechodnou dobu)
- adaptace pěstounů a jejich dětí na přijetí dítěte do pěstounské péče
- dítě v pěstounské péči a jeho sebepojetí
- psychicky deprivované dítě – projevy, příčiny a důsledky deprivace, jak s nimi pracovat
- dítě a pěstouni – vztah dítěte k pěstounům, vztah pěstounů k dítěti
- dítě a jeho rodina - vztahy dítěte k rodičům a příbuzným, vztahy rodičů k dítěti
- právní vztah mezi dítětem a pěstouny, právní vztah mezi pěstouny a rodiči dítěte, sociální dávky v pěstounské péči

Kontaktní údaje:
Strop o.p.s., Dlouhá 2699
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další kontakty

akt. 4. 2. 2021 (im)

Posláním organizace v oblasti rodinné péče je systematická, komplexní a dlouhodobá podpora a rozvoj náhradní péče (rodinné i výchovné), posilování hodnot náhradních rodin (pěstounské a osvojitelské rodiny). Klientům je nabízena komplexní nabídka služeb (odborné poradenství, rady při řešení běžných záležitostí i obtížných životních situací, odlehčovací služby, pravidelná setkávání apod.). Organizace se zaměřuje nejen na podporu stávajících náhradních rodin, ale i osvětu v této oblasti a propagaci náhradní péče.

Kontaktní údaje:
Adresa: Štefánikova 5462, 760 01 Zlín
Telefon: +420 577 218 708, +420 577 211 809
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webové stránky

akt. 4. 2. 2021 (im)