Kalendář
Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Posláním Poradny Logos je poskytnout pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnotní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Pomoc a podpora je jim poskytována až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní situaci zvládat sami.

Poradna Logos nabízí také poradenství a vzdělávání pěstounům a dalším pečujícím osobám.

Naše služby realizujeme tak, abychom umožnili jejich maximální přístupnost všem zájemcům – snižujeme časové, prostorové, psychické i finanční překážky, které by mohly bránit vyhledat a využít služby poradny:

  • Poradna se nachází v příjemném, neformálním prostředí v blízkosti centra Zlína, je snadno dostupná MHD
  • Poradna získává jen takové údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb; v případě individuálních konzultací, krizové intervence, telefonických či e-mailových konzultací je možné zůstat v anonymitě
  • poradenství je poskytováno zdarma
  • zaručujeme diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí (s výjimkou požadavků zákona o sociálně – právní ochraně dětí a trestního zákona)
  • služeb Poradny mohou využít zájemci bez rozdílu pohlaví, rasy, vyznání, pokud spadají do cílové skupiny a pokud svým chováním a jednáním neomezují a neohrožují sami sebe, ostatní uživatele nebo pracovníky

Poradna se nachází v budově Unie Kompas Pod Stráněmi 2505 Zlín. Najdete ji za fotbalovým stadionem mezi firmou Avex a Zahradnictvím Pěnička. Zastávka MHD Cigánov, spoje č. 2,4,8,9.

Kontaktní informace:
Adresa: Pod Stráněmi 2505
Telefon: 733 531 350
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.unko.cz

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí ve Zlíně zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem o sociálně právní ochraně dětí.

Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, provádí šetření v rodinách i v místě bydliště, zpracovává návrhy nebo podněty k soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. V rámci preventivní a poradenské činnosti sleduje nepříznivé vlivy působící na děti a zjišťuje příčiny jejich vzniku, pravidelně vyhodnocuje situaci dítěte a jeho rodiny. Na základě vyhodnocení zpracovává individuální plán ochrany dítěte, pořádá případové konference pro řešení konkrétních situací ohrožených dětí a jejich rodin. Poskytuje komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracuje s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend (např. s Úřadem Práce). Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).

Kontaktní informace:
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín)
Tel: 577 630 839
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.