SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH – pondělí 27. března 2023 v 13-15 h

Podpůrné setkání.
Vede Zdenka Černá, Unie pečujících.  
Mezigenerační aktivita.