Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 sdělujeme, že místní poplatky za komunální odpad a ze psů bude možné na pokladně Magistrátu města Zlína platit nejdříve až od 4. května 2020. Účelem tohoto opatření je omezit počet osobních návštěv s ohledem na riziko šíření viru a ochránit tak zdraví všech občanů města Zlína.

Pokud je to možné, doporučujeme přednostně využít bezhotovostní úhrady poplatků.

Mimořádná opatření vlády chránící obyvatelstvo před nákazou koronavirem si vyžádala změnu při zápisu dětí do základních škol. Letošní zápis do 1. tříd základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem a Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně se uskuteční bez přítomnosti dětí, a to v původním termínu 3. dubna 2020.

Rodiče, kteří nemohou využít dálkový přístup, se dostaví do školy dle času, který si zaregistrovali ve škole na webu https://zapisdozszlin.cz/ 

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI (DOSPĚLÍ I DĚTI),
V SOULADU S VÝZVOU KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE
VE ZLÍNĚ VÁS ŽÁDÁME, ABY TI Z VÁS, KTEŘÍ JSTE BYLI
(i před 7. 3. 2020) V REGIONECH S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (koronavir),
NAPŘ. V ITÁLII, PŘÍPADNĚ BYLI  VE STYKU S TAKOVOU OSOBOU ČI OSOBAMI,
SE PO DOBU 14 DNÍ OD NÁVRATU (nebo styku s těmito osobami)
NEÚČASTNILI NAŠICH AKTIVIT A NENAVŠTĚVOVALI NÁS.
OBRACET SE NA NÁS MŮŽETE TELEFONICKY NEBO EMAILEM.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ,  FAMILY A SENIOR POINT ZLÍN

9. 3. 2020

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR – MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ (zkráceně):
Všem osobám s přechodným a trvalým bydlištěm v ČR, které se v období od 7. 3. 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému všeobecnému praktickému lékaři nebo praktickému lékaři pro děti a dorost. Tyto osoby budou po návratu po dobu 14 dní v karanténě.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE ZLÍNSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM VE ZLÍNĚ:
Nadále jsou v platnosti doporučení cestovatelům, kteří pobývali v oblastech s výskytem onemocnění COVID-19, aby omezili v maximální možné míře kontakt s veřejností, sledovali svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí.

VÝBĚR Z PROVOZNÍHO ŘÁDU FAMILY POINTU A SENIOR POINTU ZLÍN (ze dne 6. 10. 2014)
PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DĚTÍ ČI DOSPĚLÝCH S AKUTNĚ PROBÍHAJÍCÍM ONEMOCNĚNÍM NEBO TĚCH, KTEŘÍ PŘIŠLI DO KONTAKTU S INFEKČNÍ CHOROBOU.

Family a Senior Point Zlín, 9. 3. 2020