Akce Family Pointu

PF 2021

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“
Seneca

od 4. 1. 2021 bezkontaktní provoz

Na co se můžete těšit

Akce, které proběhly

Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, může také rodičům uložit povinnost využit pomoc odborného poradenského zařízení.
Pro zajištění dětí ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Účastní se a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci u nezletilých dětí a jejich rodičů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení, spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon ústavní výchovy ústavy, pro výkon vazby a výkon trestu.
Poskytují komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem práce, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Kontaktní informace:
Magistrát města Zlína - Odbor sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
nám. Míru 12 (detašované pracoviště tř. T. Bati 3792, Zlín)
Tel: 577 630 839
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

akt. 21. 4. 2020 (im)