Akce Family Pointu

2021

„Každý nový začátek pochází z konce nějakého jiného začátku.“
Seneca

od 4. 1. 2021 bezkontaktní provoz


ONLINE AKTIVITY

Fotografická soutěž Jarní radost
Jarní online prázdniny
Virtuální výstavka - Zimní radost


Na co se můžete těšit

Akce, které proběhly

Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

V současné době poskytuje organizace Za sklem o. s. tři registrované sociální služby:

Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS (OSP)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS (SAS)
Sociální rehabilitace pro osoby s PAS (SORE)

Kontaktní údaje:
Sedmdesátá 7055
House 64/2, 2. patro
760 01 Zlín

telefon +420 777 337 707
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: https://zasklem.com/zlin/

 

akt. 4. 2. 2021 (im)

Posláním Poradny Logos je poskytnout pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnostní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Pomoc a podpora je jim poskytována až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní situaci zvládat sami.

Pro koho jsou služby Poradny Logos určeny?
Dětem, dospívajícím, rodičům a dalším pečujícím osobám a rodině jako celku. Zejména těm, kdo žijí nebo se pohybují ve Zlíně a ve Zlínském kraji.

Poradna Logos vám může být užitečná, pokud:
* máte dítě s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD/ADD) nebo dítě s lehčí formou autismu, dítě, které zažilo šikanu, úzkostné, s poruchami učení nebo chování nebo s jinými obtížemi
* prožíváte nepříznivou nebo krizovou situaci nebo těžkosti v životě (vztah děti – rodiče, vztahy mezi vrstevníky, obtíže s učením apod.)
* nenacházíte v aktuální obtížné situaci uspokojivé řešení sami
* potřebujete v určitém životním období podporu a doprovázení (nezávislý úhel pohledu)
* máte zájem dále rozvíjet svou osobnost

Kontaktní údaje:
UNIE KOMPAS, z.s.
Pod Stráněmi 2505
760 01 Zlín

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon: 577 011 947
web: https://www.unko.cz/logos

akt. 4. 2. 2021 (im)

Posláním střediska je poskytovat odbornou pomoc a podporu rodinám s dětmi se zdravotním znevýhodněním od narození do 7 let. Dětem a rodinám pomáhají v jejich přirozeném prostředí, s cílem posílit jejich samostatnost a nezávislost na sociální pomoci. Působí ve Zlínském kraji.

Poskytované služby:
* Podpora rodiny, provázení rodiny v období raného věku dítěte
* Podpora vývoje dítěte, praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů
* Půjčování hraček, didaktických a kompenzačních pomůcek, odborné literatury
* Sociálně-právní poradenství, školské poradenství, pomoc při jednání s úřady a institucemi, doprovázení
* Zprostředkování kontaktů (rodina, instituce, odborní pracovníci)
* Společné aktivity (semináře pro rodiče, setkání rodin,..)

Kontaktní informace:
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Chlumská 453
763 02 Zlín-Louky
Tel.: 739 777 729
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ranapecezlin.cz

akt. 4. 2. 2021  (im)

Organizace podporuje rodiny dítěte se sluchovým postižením, aby zvládaly náročné životní situace, naučily se komunikovat se svým dítětem a mohly žít běžným způsobem života.

Činnost:
Poskytování odborné sociální a poradenské služby v celé ČR a snaha o jejich kvalitu a trvalý rozvoj.
Hledání vhodných řešení pro kritická místa v systému péče o děti se sociálním postižením.
Cílené ovlivňování celospolečenského pohledu na problematiku(téma) sluchového postižení.

Kontaktní údaje:
Kontakty
Web: www.tamtam.cz

akt. 4. 2. 2021 (im)

V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení i chování, vývoji školní zralosti i profesní orientaci. Poskytuje individuální i skupinové poradenství pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a provádí terapie, individuální nápravy a reedukace. Realizuje programy pro předškláky, nabízí logopedickou péči. Připravuje programy pro středoškoláky a zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence.

Kontaktní informace:
Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín
J. A. Bati 5520
Tel: 575 570 491, 734 780 348
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.poradnazl.cz

akt. 4. 2. 2021 (im)

Rehabilitační stacionář

Stacionář je umístěný v Hanzelkově vile ve zlínské čtvrti Nivy. Známý cestovatel Jiří Hanzelka věnoval tento dům v roce 1958 státu za účelem zřízení mateřské školky. Později zde byly provozovány týdenní jesle. Od roku 1993 slouží vila dětem se zdravotními problémy.

Rehabilitační stacionář je organizační složkou statutárního města Zlína. Dle zákona č. 372/2011 Sb. je stacionář poskytovatelem zdravotních služeb.
Předmětem činnosti organizační složky je poskytování zdravotních služeb a výchovně vzdělávací péče dětem do šestnácti let s postižením smyslovým, tělesným, mentálním, kombinovaným a s poruchou autistického spektra, poradenská činnost zákonným zástupcům dětí do šestnácti let v oblasti mentálního a tělesného rozvoje, sebeobsluhy a dalších souvisejících dovedností, péče o děti do 3 let v denním režimu, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti, hostinská činnost a poskytování ubytovací služby, provoz ambulance fyzioterapie pro děti a mladistvé do osmnácti let. 
Cílem poskytované péče je podporovat a upevňovat zdraví dětí, systematicky a komplexně uspokojovat potřeby dětí v konceptu Bazální stimulace, zachovávat a obnovovat optimální funkce pohybového systému, podporovat mentální vývoj dítěte, sebeobslužné dovednosti a samostatnost dítěte, rozvíjet komunikaci a řeč, podporovat a pomáhat rodinám, ve kterých vyrůstá dítě s postižením.


Kontaktní informace:
REHABILITAČNÍ STACIONÁŘ
Žlebová 1590, 760 01 Zlín
Telefon: 577 210 092, 777 646 825
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: http://www.stacionar.cz/

Šance pro život z.s.
Spolek Šance pro život, z. s. byl založen jako občanské sdružení dne 10. 7. 2000 s cílem pomáhat rodinám dětí s postižením nabídkou terapií. Ty byly a jsou poskytovány zdarma nebo jsou z větší části hrazené spolkem.
Nabízí: hipoterapie, canisterapie, muzikoterapie.

Kontaktní informace:
tř. Tomáše Bati 1290, Otrokovice 765 02
Telefon: 739 659 579
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: Stacionář

akt. 4. 2. 2021  (im)

Handicap Zlín, z.s. je spolek založený původně jako občanské sdružení v roce 1992 z potřeb osob se zdravotním postižením města Zlína, který si vytkl tyto cíle:

- podporovat pracovní a společenské aktivity lidí se zdravotním postižením
- usilovat o zlepšování životních podmínek lidí se zdravotním postižením
- hledat cesty jak bourat bariéry mezi lidmi.

Handicap Zlín, z.s. zajišťuje zejména sociální a návazné služby jako jsou osobní asistence, dopravní služby, klub dětí a mládeže, sportovní klub, půjčovna kompenzačních pomůcek a základní sociální poradenství. Navíc provozuje dobročinný obchod DOBRODĚJ.

Více o programové nabídce.

Kontaktní informace:
Handicap Zlín, z. s.
Padělky VI/1367, 76001 Zlín
Tel: 577 211 475, 577 436 411, 603 385 392
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.handicap.cz

akt. 4. 2. 2021 (im)