Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Již desátý rok funguje ve Zlíně sociální služba Dluhové poradenství Samaritán. Tuto službu provozuje Charita Otrokovice. Posláním Dluhového poradenství Samaritán je poskytovat odborné rady, pomoc a podporu lidem v nepříznivé sociální situaci spojené s dluhy. Služba je poskytována bezplatně.

Na dluhové poradenství se mohou obrátit lidé, kteří mají problémy s orientací ve své obtížné dluhové situaci. Příběh každého člověka je jedinečný, proto je přistupováno ke každému individuálně a s respektem. Službu využívají lidé, kteří si půjčili peníze a není v jejich možnostech tyto půjčky splácet. Často se dostávají do exekucí a tímto se zhoršuje jejich celková životní úroveň. Klientům je nabídnuto zmapování celkové dluhové situace a následně  možnosti řešení. Klienti mohou využít služeb poradny při sepisování žádosti o splátkový kalendář, vyřizování osobního bankrotu nebo při komunikaci s insolvenčním soudem. Často využívanou službou je sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení k insolvenčnímu soudu. Dluhové poradenství Samaritán má akreditaci z Ministerstva spravedlnosti k sepsání a podání návrhů na povolení oddlužení. Této služby využívají také starobní a invalidní důchodci. U starobních důchodců a invalidních důchodců druhého a třetího stupně je délka oddlužení zkrácena z 5 let pouze na 3 roky.

Jako příklad využití pomoci Dluhového poradenství Samaritán následuje příběh paní Evy.
Na poradnu se obrátila paní Eva s žádostí o sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení. Měla dlouholeté dluhy, které nebyla schopna hradit. Paní Eva neměla ke svým dluhům k dispozici žádné dokumenty. Po podání informací, jakým způsobem lze zajistit exekuční příkazy a další dokumenty k pohledávkám, se podařilo potřebné dokumenty zajistit. Paní Eva přišla do poradny s obavami, styděla se za to, že má více jak 15 exekucí. Poté co zjistila, že ji v poradně čeká lidské a vstřícné jednání, obavy zmizely. Paní Eva byla vděčná za srozumitelné podání odborných informací ohledně průběhu procesu oddlužení. Oddlužení bylo insolvenčním soudem povoleno a paní je ráda, že existuje řešení, jak se dostat z dluhové pasti.


Před návštěvou poradny je potřeba telefonicky domluvit termín schůzky. V případě zájmu se kontaktujte na telefonním čísle 737 408 599. Další informace naleznete na www.poradnasamaritan.cz.

Autorkou článku je pracovnice Dluhového poradenství Samaritán ve Zlíně.