Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Dotační systém Zlínského kraje, v rámci kterého hejtmanství každoročně rozděluje významné finanční prostředky žadatelům z různých oblastí činnosti, doznal k 1. lednu 2016 změnu. K tomuto datu zcela nově vznikl Fond Zlínského kraje, do kterého byly sloučeny čtyři doposud existující fondy Zlínského kraje – Programový fond, Fond kultury, Fond mládeže a sportu a Sociální fond. Jako samostatné jednotky byly tyto fondy k výše uvedenému datu zrušeny. Celkem je v roce 2016 vyhlášeno 14 programů v objemu 104,8 milionů korun.

„Ke komplexní revizi dotačního systému jsme přistoupili proto, abychom zajistili soulad s novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nově nastavený systém mimo jiné umožňuje sjednocení procesního postupu přidělování podpory, aniž by snížil transparentnost této podpory,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Fond Zlínského kraje vychází ze složení sloučených fondů a je členěn na pět sekcí:
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ na podporu rozvojových priorit Zlínského kraje, mimo oblast kultury, sociálních věcí, mládeže a sportu,
KULTURAna podporu kulturních akcí a aktivit, vydavatelské činnosti a obnovy památek,
MLÁDEŽ A SPORTna podporu sportovních a mládežnických aktivit,
SOCIÁLNÍ VĚCI na podporu sociálně zdravotních aktivit,
ROZVOJOVÉ PROJEKTY na financování rozvojových projektů Zlínského kraje.

V letošním roce budou sekce Fondu Zlínského kraje obsahovat celkem 14 programů, pro něž je vyčleněno celkem 105 milionů korun (Rozvojové programy a krizové řízení – 74 milionů, Kultura – 8 milionů, Mládež a sport – 21 milionů, Sociální věci – 2 miliony).

U většiny programů začíná příjem žádostí o finanční podporu od 18. ledna. Datum poslední registrace žádosti pak záleží na konkrétním vyhlášeném programu. Veškeré informace jsou dostupné na https://www.kr-zlinsky.cz/dotace-zlinskeho-kraje-cl-23.html
Podle nově nastavených pravidel budou v roce 2016 podpořeny pouze ty žádosti, které budou předloženy na začátku roku.

 

Zdroj: Zlínský kraj