Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Částku 587 milionů korun obdrží letos ze státního rozpočtu Zlínský kraj na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb. Je to o 50 milionů vyšší částka než na začátku minulého roku. Tehdy bylo nutné zajistit následné dofinancování v průběhu roku, po němž celková částka odpovídala objemu prostředků schválených pro letošní rok.
„Jsme velmi rádi, že na rozdíl od několika předchozích let, kdy docházelo k výraznému podfinancování sociálních služeb ze strany státu, s čímž kraje musely složitě bojovat, je v letošním roce situace v tomto ohledu jiná. Dává nám to klid na práci a prostor pro stabilizaci a zkvalitňování sítě sociálních služeb na území kraje,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.
Peníze z ministerstva jsou jedním z klíčových zdrojů pro zajištění financování sociálních služeb v kraji. K dalším patří peníze od kraje, obcí, uživatelů těchto služeb a ostatní zdroje. „I v rozpočtu Zlínského kraje je připravena pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb vyšší částka než v předešlých letech, a to 20 milionů korun. Další finance do určitého segmentu sociálních služeb v kraji poplynou z evropských sociálních fondů. Zlínský kraj v současné době připravuje projekt, díky kterému bude moci tyto peníze čerpat,“ dodala radní Valentová Nersesjan.
Kraj má definovanou síť sociálních služeb v Akčním plánu rozvoje sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016, který je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji. Cílem kraje je zajištění reálné a udržitelné sítě sociálních služeb, která v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností reaguje na měnící se potřeby občanů a napomáhá řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje.

zdroj: Zlínský kraj