Kalendář
Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Za sklem o. s. registrovaným poskytovatelem služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Konkrétně se jedná o služby Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi s PAS a dospělé osoby s PAS a Sociálně aktivizační služeby pro rodiny s dětmi s PAS. SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY ZDARMA.

Služba odborné sociální poradenství je určena rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Služby jsou poskytovány těmto rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let. Služba je zároveň poskytována i dospělým osobám s poruchou autistického spektra od 26 do 64 let. Kontaktní osoba: Bc. Veronika Silná, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 603 816 230.

Služba sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s PAS je určena celým rodinám, ve kterých vyrůstají děti s poruchou autistického spektra. Pracujeme jak se samotnými dětmi s PAS, tak s osobami pečujícími o osobu blízkou i s ostatními členy rodiny. Služby jsou poskytovány rodinám od obdržení diagnózy dítěte až do dovršení jeho 26 let. Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Kubíková, Mgr. Lenka Janotková, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 604 105 186. 

Kontaktní informace:
Adresa: 22. budova Baťova areálu, J. A. Bati 5520, Zlín 760 01 
Telefon: 604 105 186, 603 816 230
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.zasklem.com

 

Posláním Poradny Logos je poskytnout pomoc, podporu a provázení jedincům i celým rodinám, které procházejí náročným životním obdobím, zažívají vztahové a osobnotní potíže a nedokážou je v současné chvíli řešit vlastními silami. Pomoc a podpora je jim poskytována až do doby, kdy jsou schopni obtížnou životní situaci zvládat sami.

Poradna Logos nabízí také poradenství a vzdělávání pěstounům a dalším pečujícím osobám.

Naše služby realizujeme tak, abychom umožnili jejich maximální přístupnost všem zájemcům – snižujeme časové, prostorové, psychické i finanční překážky, které by mohly bránit vyhledat a využít služby poradny:

  • Poradna se nachází v příjemném, neformálním prostředí v blízkosti centra Zlína, je snadno dostupná MHD
  • Poradna získává jen takové údaje, které jsou stanoveny jako nezbytné pro poskytování odborných a kvalitních služeb; v případě individuálních konzultací, krizové intervence, telefonických či e-mailových konzultací je možné zůstat v anonymitě
  • poradenství je poskytováno zdarma
  • zaručujeme diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí (s výjimkou požadavků zákona o sociálně – právní ochraně dětí a trestního zákona)
  • služeb Poradny mohou využít zájemci bez rozdílu pohlaví, rasy, vyznání, pokud spadají do cílové skupiny a pokud svým chováním a jednáním neomezují a neohrožují sami sebe, ostatní uživatele nebo pracovníky

Poradna se nachází v budově Unie Kompas Pod Stráněmi 2505 Zlín. Najdete ji za fotbalovým stadionem mezi firmou Avex a Zahradnictvím Pěnička. Zastávka MHD Cigánov, spoje č. 2,4,8,9.

Kontaktní informace:
Adresa: Pod Stráněmi 2505
Telefon: 733 531 350
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.unko.cz

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku od narození do 7 let, které je zdravotně postižené nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu.
• Podpora rodiny a podpora vývoje dítěte, provázení rodiny v období nepříznivé situace
• Konzultace v rodině
• Praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem, metodické vedení rodičů, poradenství v oblasti vývoje dítěte
• Půjčování didaktických a stimulačních hraček, pomůcek a literatury
• Sociálně-právní poradenství, podporu při jednání s úřady
• Zprostředkování kontaktů na další odborná pracoviště
• Zprostředkování kontaktů mezi rodinami a jejich společná setkávání
• Odborné přednášky a semináře pro rodiče i veřejnost

Kontaktní informace:
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
Chlumská 453
763 02 Zlín-Louky
Tel.: 739 777 729
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.ranapecezlin.cz

Trpí Vaše dítě hyperaktivitou a vy si často nevíte rady, jak se zachovat? Ať jste rodič nebo učitel dítěte s poruchou chování, doporučujeme Vám navštívit internetové stránky www.adehade.cz, kde najdete spoustu informací, diskuzí rodičů, cenných rad a také pochopení. Víme, že je výchova takového dítěte náročná, držíme vám palce!

www.neklidne-deti.cz - vzdělávácí programy pro rodiče i odborníky

www.ordinace.cz - Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

www.adehade.cz - Asociace dospělých pro hyperaktivní děti

Hyperaktivita má původ v genech, tvrdí vědci - článek zde

Rodiny s hyperaktivními dětmi si zaslouží podporu - článek zde

V rámci poradenské činnosti se poradna věnuje problematice poruch učení a chování, vývoji školní zralosti i profesní orientaci. Poskytuje individuální i skupinové poradenství pro žáky, jejich rodiče i pedagogy a provádí terapie, individuální nápravy a reedukace. Připravuje programy pro středoškoláky a zajišťuje metodické vedení výchovných poradců a školních metodiků prevence.

Kontaktní informace:
Adresa: J. A. Bati 5520
Telefon: 575 570 491
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.poradnazl.cz

Nabízí pomoc dětem s diagnózou dětská mozková obrna a dětem s kombinovanými vadami. Zajišťuje netradiční možnosti doplňkové terapie - hipoterapii, canisterapii, rehabilitační plavání a ergoterapii. Připravuje pro děti a rodiče pravidelná setkávání, pomáhá při překonávání potíží s integrací dětí do zdravé populace, nabízí dětem možnost volnočasových aktivit.

Kontaktní informace:
ŠANCE PRO ŽIVOT, z.s.
tř.Tomáše Bati 1290, 76502 Otrokovice
Tel: 739 659 579
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.stacionar.cz

Organizace poskytuje sociální služby a pořádá aktivizační programy pro osoby se zdravotním postižením (zejména pro vozíčkáře). Zajišťuje sociální službu osobní asistence (terénní péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, chronického onemocnění nebo věku), speciální přepravu imobilních občanů přizpůsobenými vozidly - i s asistencí, integrační programy dětí a mládeže (zájmové kroužky, rekondiční pobyty, tábory a jednorázové akce), sportovní aktivity osob se zrakovým postižením, půjčování kompenzačních pomůcek.

Kontaktní informace:
Handicap Zlín, z. s.
Padělky VI/1367, 76001 Zlín
Tel: 577 211 475
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: www.handicap.cz