Kalendář
Akce Family Pointu
Víte o zajímavé akci?

Pořádáte akci nebo o nějaké zajímavé víte a chcete se o ni podělit s ostatními?
Zašlete nám e-mailem Vaši pozvánku a my ji rádi zveřejníme.

familypointzlin@cpr-zlin.cz

Odběr novinek

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje pro období let 2020-2022 projednali krajští radní a doporučili jej schválit krajskému zastupitelstvu. Plán je zaměřen zejména na pokrytí regionu dostatečnou kapacitou terénních služeb – pečovatelských, odlehčovacích i asistenčních – které budou schopny reagovat na potřeby klientů tak, aby mohli v maximální možné míře zůstat doma.

 

„Kromě dokončení procesu transformace pobytových služeb ústavního charakteru na služby typu chráněného bydlení klademe ve střednědobém plánu velký důraz také na rozšíření pečovatelských služeb nejen pro seniory a osoby se zdravotním postižením, ale také pro rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Snažíme se také kombinovat terénní služby s nabídkou služeb ambulantních, jako jsou denní stacionáře, centra denních služeb a podobně," uvedla Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, neziskový sektor a rodinnou politiku.

Střednědobý plán zpracoval odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. Na jeho přípravě se podíleli také zástupci obcí, poskytovatelé sociálních služeb, odborníci ze sociální oblasti i další zainteresované subjekty. Návrh plánu byl zveřejněn na úřední desce Zlínského kraje a prošel připomínkovým řízením.

Radní zároveň doporučili zastupitelům schválit aktualizovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019, který obsahuje základní síť sociálních služeb Zlínského kraje a zásobník rozvojových záměrů. Aktualizace mimo jiné zohledňuje navýšení platových tarifů u sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách o 7 % od 1. 1. 2019.

Zdroj